Toevoeging van biobrandstoffen

 

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong.  Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen.  De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

 

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd. De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

 

Percentages biobrandstoffen

 

E5

Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd. 

 

B7

Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.

 

E10

Benzine: Er is ook E10 op de markt: een benzine met maximaal 10% ethanol. Die kan worden gebruikt in de meeste benzinemotoren maar sommige oudere motoren zijn daarvoor niet geschikt. 

Op de website  www.e10check.nl   kan worden gecontroleerd of een voertuig geschikt is. Het tanken van E10 in een daarvoor niet geschikte auto wordt afgeraden omdat dat kan leiden tot slecht functioneren van de motor of schade

 

Duurzaamheid

 

Alleen biobrandstoffen die aantoonbaar voldoen aan de wettelijke duurzaamheideisen mogen worden gebruikt om te voldoen aan de bijmengverplichting. Brandstofleveranciers voegen daarom alleen gecertificeerde biobrandstoffen toe. Binnen de EU gelden in alle landen dezelfde duurzaamheid-eisen