TinQ brandstoffen

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die op het station verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Co2).

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd. De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen

E5    Benzine: Euro 95 en super die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd. 

B7    Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd. 

Superplus98 E5  Benzine: SuperPlus98 E5 is geschikt voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd. 

E10    EURO95 E10. Aan benzine werd t/m 30 september 2019 maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd om de CO2 uitstoot bij verbranding te reduceren. Vanaf 1 oktober 2019 is door de overheid de invoering van benzine E10 verplicht, benzine waar maximaal 10% bio-ethanol aan is toegevoegd, voor nog minder CO2 uitstoot, aldus de ANWB.

BLIJF OP DE HOOGTE EN DOWNLOAD DE APP TINQ4U!

Duurzaamheid

Alleen biobrandstoffen die aantoonbaar voldoen aan de wettelijke duurzaamheideisen mogen worden gebruikt om te voldoen aan de bijmengverplichting. Brandstofleveranciers voegen daarom alleen gecertificeerde biobrandstoffen toe. Binnen de EU gelden in alle landen dezelfde duurzaamheid-eisen.